Isı Geçirgenlik Hesabı / Genel Bilgi

Isı geçirgenlik hesabı nasıl yapılır ?

Açıklama Sembol Birim
Isı Geçirgenlik Değeri U W/m² κ°
Isı İletkenlik Katsayısı λ W/m κ°
Kalınlık t m

U = Kalınlığı d(m) olan bir malzemenin paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1K=1C olduğunda 1 saatte 1m2 yüzeyden dik olarak geçen ısı miktarıdır.

λ =Birbirine paralel iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı 1K olan homojen bir malzemenin 1m2 sinden 1saatte ve 1m kalınlıkta dik olarak geçen ısı miktarıdır.

U = λ/t

Örnek : 0.45 U değeri için 40 mm NUHPANEL PUR Sandwich panel yeterlidir.

TS 825 Isı Bölgeleri

TS 825
Bu standard, binalarda net ısıtma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplama kurallarına ve binalarda izin verilebilir en yüksek ısıtma enerjisi değerlerinin belirlenmesine dairdir.

Isı Geçirgenlik Hesabı / U = λ/t

Isı Geçirgenlik Hesabı / t = λ / U

Isı Geçirgenlik Değeri Karşılaştırması NuhPanel

NUHPANEL Poliüretan dolgulu sandwich panelleri rakip ürünlere göre %23 daha yüksek izolasyon değerine sahiptir.